ï»? ž®è¯´æŽ’行榜_2014完结ž®è¯´æŽ’行榜_大众ž®è¯´¾|?/title> <link rel="stylesheet" href="http://www.hvtpuqxd.buzz/images/style.css" /> <script type="text/javascript" src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.hvtpuqxd.buzz/scripts/header.js"></script> <script type="text/javascript"> function ChangeDateTab(a,b) { for(c=1;c<=4;c++){ $('#tb' + a + '-' + c).hide(); $('#tbc'+ a + '-' + c).removeClass('ck1'); $('#tbc'+ a + '-' + c).addClass('ck2'); } $('#tb' + a + '-' + b).show(); $('#tbc'+ a + '-' + b).removeClass('ck2'); $('#tbc'+ a + '-' + b).addClass('ck1'); } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wrapper"> <script>login();</script> <div class="header"> <div class="header_logo"> <a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/">大众ž®è¯´¾|?/a> </div> <script>panel();</script> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.hvtpuqxd.buzz/modules/article/bookcase.php">我的书架</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/xuanhuanxiaoshuo/">玄å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/xiuzhenxiaoshuo/">修真ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/dushixiaoshuo/">都市ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/lishixiaoshuo/">历史ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/wangyouxiaoshuo/">¾|‘游ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/kehuanxiaoshuo/">¿U‘å‰òž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/nvpinxiaoshuo/">女频ž®è¯´</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/paihangbang/">排行榜单</a></li> <li><a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/wanbenxiaoshuo/">完本ž®è¯´</a></li> </ul> </div> <div id="main"> <div style="height:10px"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸€ä¸?--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="rTD_L"/> </td> <td class="rTB" align="middle"> <span class="btitle">玄å‰ò™ì”法ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="rTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="rTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc1-1" onclick="ChangeDateTab('1','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc1-2" onclick="ChangeDateTab('1','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc1-3" onclick="ChangeDateTab('1','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb1-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/10123/" title="ž®†å¤œ" target="_blank">ž®†å¤œ</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/62381/" title="最强屠龙系¾l? target="_blank">最强屠龙系¾l?/a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/61233/" title="无敌真寂å¯? target="_blank">无敌真寂å¯?/a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/3218/" title="龙王传说" target="_blank">龙王传说</a></li> <li><a href="/book/5399/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/52394/" title="极品透视学生" target="_blank">极品透视学生</a></li> <li><a href="/book/59025/" title="血冲仙½I? target="_blank">血冲仙½I?/a></li> <li><a href="/book/53453/" title="臛_°Šé‡ç”Ÿ" target="_blank">臛_°Šé‡ç”Ÿ</a></li> <li><a href="/book/32491/" title="不灭龙帝" target="_blank">不灭龙帝</a></li> <li><a href="/book/1383/" title="逆剑狂神" target="_blank">逆剑狂神</a></li> <li><a href="/book/51315/" title="万古大帝" target="_blank">万古大帝</a></li> <li><a href="/book/42670/" title="最强升¾U§ç³»¾l? target="_blank">最强升¾U§ç³»¾l?/a></li> </ul> </div> <div id="tb1-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/3564/" title="乑֝¤å‰‘神" target="_blank">乑֝¤å‰‘神</a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/5036/" title="儒道臛_œ£" target="_blank">儒道臛_œ£</a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/59025/" title="血冲仙½I? target="_blank">血冲仙½I?/a></li> <li><a href="/book/78364/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/book/3218/" title="龙王传说" target="_blank">龙王传说</a></li> <li><a href="/book/49517/" title="万域天尊" target="_blank">万域天尊</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/62722/" title="恉™­”ž®±åœ¨íw«è¾¹" target="_blank">恉™­”ž®±åœ¨íw«è¾¹</a></li> <li><a href="/book/52936/" title="鼎炼天地" target="_blank">鼎炼天地</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/5399/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/65879/" title="¼œžé­”之上" target="_blank">¼œžé­”之上</a></li> <li><a href="/book/3733/" title="¾lä¸–武魂" target="_blank">¾lä¸–武魂</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> </ul> </div> <div id="tb1-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/3564/" title="乑֝¤å‰‘神" target="_blank">乑֝¤å‰‘神</a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/5036/" title="儒道臛_œ£" target="_blank">儒道臛_œ£</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> <li><a href="/book/59025/" title="血冲仙½I? target="_blank">血冲仙½I?/a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/49517/" title="万域天尊" target="_blank">万域天尊</a></li> <li><a href="/book/3218/" title="龙王传说" target="_blank">龙王传说</a></li> <li><a href="/book/52936/" title="鼎炼天地" target="_blank">鼎炼天地</a></li> <li><a href="/book/62722/" title="恉™­”ž®±åœ¨íw«è¾¹" target="_blank">恉™­”ž®±åœ¨íw«è¾¹</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/78364/" title="我家可能有位大ä{" target="_blank">我家可能有位大ä{</a></li> <li><a href="/book/62033/" title="万古天帝" target="_blank">万古天帝</a></li> <li><a href="/book/65879/" title="¼œžé­”之上" target="_blank">¼œžé­”之上</a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/3493/" title="帝霸" target="_blank">帝霸</a></li> <li><a href="/book/628/" title="无敌剑域" target="_blank">无敌剑域</a></li> <li><a href="/book/5399/" title="万古¼œžå¸" target="_blank">万古¼œžå¸</a></li> <li><a href="/book/65758/" title="臛_°Šæˆ˜ç¥ž" target="_blank">臛_°Šæˆ˜ç¥ž</a></li> </ul> </div> <span><a href="/xuanhuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="bTD_L"/> </td> <td class="bTB" align="middle"> <span class="btitle">武侠修真ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="bTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="bTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc2-1" onclick="ChangeDateTab('2','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc2-2" onclick="ChangeDateTab('2','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc2-3" onclick="ChangeDateTab('2','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb2-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/56582/" title="凌霄之上" target="_blank">凌霄之上</a></li> <li><a href="/book/51824/" title="重生西游之天½‹·å¦–ž®? target="_blank">重生西游之天½‹·å¦–ž®?/a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/4779/" title="偷香高手" target="_blank">偷香高手</a></li> <li><a href="/book/58786/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/67387/" title="逆天仙尊" target="_blank">逆天仙尊</a></li> <li><a href="/book/67471/" title="拜师九叔" target="_blank">拜师九叔</a></li> <li><a href="/book/50143/" title="永恒圣王" target="_blank">永恒圣王</a></li> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/57552/" title="逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š" target="_blank">逆天¼œžå¦ƒè‡³ä¸Š</a></li> <li><a href="/book/58538/" title="无疆" target="_blank">无疆</a></li> <li><a href="/book/61474/" title="学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦? target="_blank">学霸å…ÀLˆž®ç”œå¦?/a></li> <li><a href="/book/63053/" title="天下½W¬ä¹" target="_blank">天下½W¬ä¹</a></li> <li><a href="/book/40287/" title="喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ" target="_blank">喜劫良缘åQŒçº¨¾l”俏åŒÕd¦ƒ</a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/57187/" title="剑中ä»? target="_blank">剑中ä»?/a></li> <li><a href="/book/48837/" title="永恒国度" target="_blank">永恒国度</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/78378/" title="拜见教主大äh" target="_blank">拜见教主大äh</a></li> <li><a href="/book/2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/77871/" title="¼œžç§˜å¤è‹" target="_blank">¼œžç§˜å¤è‹</a></li> <li><a href="/book/59265/" title="聊斋大圣äº? target="_blank">聊斋大圣äº?/a></li> <li><a href="/book/4546/" title="大泼çŒ? target="_blank">大泼çŒ?/a></li> <li><a href="/book/59/" title="苍穹九变" target="_blank">苍穹九变</a></li> <li><a href="/book/76546/" title="万界最å¼ø™€å…¬" target="_blank">万界最å¼ø™€å…¬</a></li> <li><a href="/book/67471/" title="拜师九叔" target="_blank">拜师九叔</a></li> <li><a href="/book/81653/" title="僵尸之邪恶秋ç”? target="_blank">僵尸之邪恶秋ç”?/a></li> <li><a href="/book/58786/" title="最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ" target="_blank">最强反套èµ\¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/69335/" title="恐怖复è‹? target="_blank">恐怖复è‹?/a></li> <li><a href="/book/70073/" title="偃者道é€? target="_blank">偃者道é€?/a></li> <li><a href="/book/90265/" title="截教之火¼œžä¼ å¥? target="_blank">截教之火¼œžä¼ å¥?/a></li> <li><a href="/book/57601/" title="军王猎妻之魔眼小¼œžåŒ»" target="_blank">军王猎妻之魔眼小¼œžåŒ»</a></li> </ul> </div> <div id="tb2-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/81187/" title="我师兄实在太½E›_¥äº? target="_blank">我师兄实在太½E›_¥äº?/a></li> <li><a href="/book/22264/" title="遮天" target="_blank">遮天</a></li> <li><a href="/book/2467/" title="重生之国民男¼œ? target="_blank">重生之国民男¼œ?/a></li> <li><a href="/book/78877/" title="一不小心就无敌å•? target="_blank">一不小心就无敌å•?/a></li> <li><a href="/book/56086/" title="独步成仙" target="_blank">独步成仙</a></li> <li><a href="/book/58885/" title="道君" target="_blank">道君</a></li> <li><a href="/book/81653/" title="僵尸之邪恶秋ç”? target="_blank">僵尸之邪恶秋ç”?/a></li> <li><a href="/book/70955/" title="˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™? target="_blank">˜q™ä¸ªä¿®å£«å¾ˆå±é™?/a></li> <li><a href="/book/81854/" title="­‘…神道主" target="_blank">­‘…神道主</a></li> <li><a href="/book/78378/" title="拜见教主大äh" target="_blank">拜见教主大äh</a></li> <li><a href="/book/59265/" title="聊斋大圣äº? target="_blank">聊斋大圣äº?/a></li> <li><a href="/book/18045/" title="星辰å? target="_blank">星辰å?/a></li> <li><a href="/book/76546/" title="万界最å¼ø™€å…¬" target="_blank">万界最å¼ø™€å…¬</a></li> <li><a href="/book/63301/" title="修真大工业时ä»? target="_blank">修真大工业时ä»?/a></li> <li><a href="/book/59558/" title="莽荒¾U? target="_blank">莽荒¾U?/a></li> <li><a href="/book/80541/" title="药鼎仙é€? target="_blank">药鼎仙é€?/a></li> <li><a href="/book/77871/" title="¼œžç§˜å¤è‹" target="_blank">¼œžç§˜å¤è‹</a></li> <li><a href="/book/58538/" title="无疆" target="_blank">无疆</a></li> <li><a href="/book/76532/" title="仙武暴君之召唤群é›? target="_blank">仙武暴君之召唤群é›?/a></li> <li><a href="/book/59/" title="苍穹九变" target="_blank">苍穹九变</a></li> </ul> </div> <span><a href="/wuxiaxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸‰ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">都市­a€æƒ…小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc3-1" onclick="ChangeDateTab('3','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc3-2" onclick="ChangeDateTab('3','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc3-3" onclick="ChangeDateTab('3','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb3-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/40020/" title="都市é¬ÆD°·åŒÖM»™" target="_blank">都市é¬ÆD°·åŒÖM»™</a></li> <li><a href="/book/771/" title="­‘…çñ”å…늎‹" target="_blank">­‘…çñ”å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/54247/" title="桃运大相å¸? target="_blank">桃运大相å¸?/a></li> <li><a href="/book/62017/" title="护花高手在都å¸? target="_blank">护花高手在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/book/59101/" title="都市之修仙归æ? target="_blank">都市之修仙归æ?/a></li> <li><a href="/book/59128/" title="一世兵çŽ? target="_blank">一世兵çŽ?/a></li> <li><a href="/book/1344/" title="极品全能学生" target="_blank">极品全能学生</a></li> <li><a href="/book/62874/" title="¼œžå·¥" target="_blank">¼œžå·¥</a></li> <li><a href="/book/59113/" title="我èín上有条龙" target="_blank">我èín上有条龙</a></li> <li><a href="/book/65065/" title="½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—? target="_blank">½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—?/a></li> <li><a href="/book/4411/" title="专职保镖" target="_blank">专职保镖</a></li> <li><a href="/book/44912/" title="三界¾U¢åŒ…¾Ÿ? target="_blank">三界¾U¢åŒ…¾Ÿ?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/72430/" title="无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/book/44912/" title="三界¾U¢åŒ…¾Ÿ? target="_blank">三界¾U¢åŒ…¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/book/82862/" title="都市之不æ­Õd¤©ž®? target="_blank">都市之不æ­Õd¤©ž®?/a></li> <li><a href="/book/55914/" title="奶爸的文è‰ÞZhç”? target="_blank">奶爸的文è‰ÞZhç”?/a></li> <li><a href="/book/31597/" title="乡村ž®ç¥žåŒ? target="_blank">乡村ž®ç¥žåŒ?/a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/65065/" title="½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—? target="_blank">½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—?/a></li> <li><a href="/book/62017/" title="护花高手在都å¸? target="_blank">护花高手在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/81905/" title="饲养全äh¾c? target="_blank">饲养全äh¾c?/a></li> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/79667/" title="极品¼œžçœ¼" target="_blank">极品¼œžçœ¼</a></li> <li><a href="/book/42929/" title="都市¾lå“ä»™åŒ»" target="_blank">都市¾lå“ä»™åŒ»</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/87588/" title="冯‚‰³æ€»è£çš„妖孽兵çŽ? target="_blank">冯‚‰³æ€»è£çš„妖孽兵çŽ?/a></li> <li><a href="/book/84745/" title="重生于火¾U¢å¹´ä»? target="_blank">重生于火¾U¢å¹´ä»?/a></li> <li><a href="/book/93361/" title="我来自三界外" target="_blank">我来自三界外</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> </ul> </div> <div id="tb3-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/82862/" title="都市之不æ­Õd¤©ž®? target="_blank">都市之不æ­Õd¤©ž®?/a></li> <li><a href="/book/72430/" title="无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/9154/" title="官榜" target="_blank">官榜</a></li> <li><a href="/book/44912/" title="三界¾U¢åŒ…¾Ÿ? target="_blank">三界¾U¢åŒ…¾Ÿ?/a></li> <li><a href="/book/55914/" title="奶爸的文è‰ÞZhç”? target="_blank">奶爸的文è‰ÞZhç”?/a></li> <li><a href="/book/81905/" title="饲养全äh¾c? target="_blank">饲养全äh¾c?/a></li> <li><a href="/book/62017/" title="护花高手在都å¸? target="_blank">护花高手在都å¸?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/31597/" title="乡村ž®ç¥žåŒ? target="_blank">乡村ž®ç¥žåŒ?/a></li> <li><a href="/book/65065/" title="½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—? target="_blank">½Iºé€Ÿæ˜Ÿç—?/a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/82479/" title="香港1968" target="_blank">香港1968</a></li> <li><a href="/book/42929/" title="都市¾lå“ä»™åŒ»" target="_blank">都市¾lå“ä»™åŒ»</a></li> <li><a href="/book/78396/" title="天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸? target="_blank">天才¼œžåŒ»æ··éƒ½å¸?/a></li> <li><a href="/book/58989/" title="校花的修仙强è€? target="_blank">校花的修仙强è€?/a></li> <li><a href="/book/93361/" title="我来自三界外" target="_blank">我来自三界外</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/3704/" title="¾ŸŽæ¢¦æ—¶ä»£" target="_blank">¾ŸŽæ¢¦æ—¶ä»£</a></li> <li><a href="/book/9818/" title="­‘…çñ”怪兽工厂" target="_blank">­‘…çñ”怪兽工厂</a></li> <li><a href="/book/89818/" title="都市狂少" target="_blank">都市狂少</a></li> </ul> </div> <span><a href="/dushixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å››ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="gTD_L"/> </td> <td class="gTB" align="middle"> <span class="btitle">历史军事ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="gTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="gTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc4-1" onclick="ChangeDateTab('4','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc4-2" onclick="ChangeDateTab('4','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc4-3" onclick="ChangeDateTab('4','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb4-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/63068/" title="如意ž®éƒŽå? target="_blank">如意ž®éƒŽå?/a></li> <li><a href="/book/51224/" title="独断大明" target="_blank">独断大明</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/58869/" title="汉乡" target="_blank">汉乡</a></li> <li><a href="/book/6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/book/59142/" title="间谍的战äº? target="_blank">间谍的战äº?/a></li> <li><a href="/book/24454/" title="三国之兵临天ä¸? target="_blank">三国之兵临天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/69373/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/book/64665/" title="上品寒士" target="_blank">上品寒士</a></li> <li><a href="/book/50660/" title="抗战之第十班" target="_blank">抗战之第十班</a></li> <li><a href="/book/52779/" title="逍遥ž®ä¹¦ç”? target="_blank">逍遥ž®ä¹¦ç”?/a></li> <li><a href="/book/55861/" title="大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”" target="_blank">大唐贞观½W¬ä¸€¾U¨ç»”</a></li> <li><a href="/book/60747/" title="梦入¾U¢æ¥¼" target="_blank">梦入¾U¢æ¥¼</a></li> <li><a href="/book/65782/" title="兵è€? target="_blank">兵è€?/a></li> <li><a href="/book/5863/" title="夜天å­? target="_blank">夜天å­?/a></li> <li><a href="/book/5156/" title="大魏宫å­h" target="_blank">大魏宫å­h</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/5156/" title="大魏宫å­h" target="_blank">大魏宫å­h</a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/3797/" title="大唐½W¬ä¸€ž®? target="_blank">大唐½W¬ä¸€ž®?/a></li> <li><a href="/book/6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/book/69373/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/book/57897/" title="混在大唐的工¿U‘å®…ç”? target="_blank">混在大唐的工¿U‘å®…ç”?/a></li> <li><a href="/book/70582/" title="风谍" target="_blank">风谍</a></li> <li><a href="/book/75721/" title="最强妖孽特¿Uå…µçŽ? target="_blank">最强妖孽特¿Uå…µçŽ?/a></li> <li><a href="/book/59142/" title="间谍的战äº? target="_blank">间谍的战äº?/a></li> <li><a href="/book/111108/" title="1908˜qœä¸œç‹‚äh" target="_blank">1908˜qœä¸œç‹‚äh</a></li> <li><a href="/book/5863/" title="夜天å­? target="_blank">夜天å­?/a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/60747/" title="梦入¾U¢æ¥¼" target="_blank">梦入¾U¢æ¥¼</a></li> <li><a href="/book/70031/" title="世子的崛èµ? target="_blank">世子的崛èµ?/a></li> <li><a href="/book/71110/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> <li><a href="/book/51032/" title="唐谋天下" target="_blank">唐谋天下</a></li> </ul> </div> <div id="tb4-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/78333/" title="谍媄风云" target="_blank">谍媄风云</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/3797/" title="大唐½W¬ä¸€ž®? target="_blank">大唐½W¬ä¸€ž®?/a></li> <li><a href="/book/11452/" title="极品家丁" target="_blank">极品家丁</a></li> <li><a href="/book/59142/" title="间谍的战äº? target="_blank">间谍的战äº?/a></li> <li><a href="/book/6172/" title="寒门崛è“v" target="_blank">寒门崛è“v</a></li> <li><a href="/book/70582/" title="风谍" target="_blank">风谍</a></li> <li><a href="/book/79121/" title="¾lˆæžçŒŽæ€" target="_blank">¾lˆæžçŒŽæ€</a></li> <li><a href="/book/81490/" title="大唐贞观一书生" target="_blank">大唐贞观一书生</a></li> <li><a href="/book/69373/" title="¿U¦æ—¶ž®è¯´å®? target="_blank">¿U¦æ—¶ž®è¯´å®?/a></li> <li><a href="/book/81715/" title="北颂" target="_blank">北颂</a></li> <li><a href="/book/5156/" title="大魏宫å­h" target="_blank">大魏宫å­h</a></li> <li><a href="/book/71110/" title="谍网" target="_blank">谍网</a></li> <li><a href="/book/111108/" title="1908˜qœä¸œç‹‚äh" target="_blank">1908˜qœä¸œç‹‚äh</a></li> <li><a href="/book/5863/" title="夜天å­? target="_blank">夜天å­?/a></li> <li><a href="/book/62801/" title="抗日之铁血战将" target="_blank">抗日之铁血战将</a></li> <li><a href="/book/70972/" title="隋末之大夏龙雀" target="_blank">隋末之大夏龙雀</a></li> <li><a href="/book/70508/" title="抗日之全能兵çŽ? target="_blank">抗日之全能兵çŽ?/a></li> <li><a href="/book/60747/" title="梦入¾U¢æ¥¼" target="_blank">梦入¾U¢æ¥¼</a></li> </ul> </div> <span><a href="/lishixiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äºŒè¡Œå¼€å§?--> <div style="clear:both;"></div> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬äº”个!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">¾|‘游竞技ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc5-1" onclick="ChangeDateTab('5','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc5-2" onclick="ChangeDateTab('5','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc5-3" onclick="ChangeDateTab('5','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb5-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/57888/" title="极品捉鬼¾pȝ»Ÿ" target="_blank">极品捉鬼¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/62075/" title="深夜书屋" target="_blank">深夜书屋</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/23365/" title="希灵帝国" target="_blank">希灵帝国</a></li> <li><a href="/book/62775/" title="我当道士那些òq? target="_blank">我当道士那些òq?/a></li> <li><a href="/book/5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/book/9677/" title="å½Þp§†ä¸–界冒险è®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界冒险è®?/a></li> <li><a href="/book/77824/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/62471/" title="恐慌世界" target="_blank">恐慌世界</a></li> <li><a href="/book/3675/" title="茅山捉鬼äº? target="_blank">茅山捉鬼äº?/a></li> <li><a href="/book/58268/" title="末世之全能大å¸? target="_blank">末世之全能大å¸?/a></li> <li><a href="/book/66920/" title="电媄世界¿Uäh订制" target="_blank">电媄世界¿Uäh订制</a></li> <li><a href="/book/66031/" title="¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€? target="_blank">¾U‰|¨ªè¯¸å¤©çš„æ­¦è€?/a></li> <li><a href="/book/4755/" title="末日轮盘" target="_blank">末日轮盘</a></li> <li><a href="/book/70492/" title="我要做阎¾|? target="_blank">我要做阎¾|?/a></li> <li><a href="/book/62171/" title="学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ" target="_blank">学霸的黑¿U‘技¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/56350/" title="末日崛è“v" target="_blank">末日崛è“v</a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> </ul></div> <div id="tb5-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/58268/" title="末世之全能大å¸? target="_blank">末世之全能大å¸?/a></li> <li><a href="/book/5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/book/23365/" title="希灵帝国" target="_blank">希灵帝国</a></li> <li><a href="/book/77824/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/book/62075/" title="深夜书屋" target="_blank">深夜书屋</a></li> <li><a href="/book/79604/" title="废土崛è“v" target="_blank">废土崛è“v</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/86681/" title="诸天万界¼œžé¾™˜q›åŒ–¾pȝ»Ÿ" target="_blank">诸天万界¼œžé¾™˜q›åŒ–¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/72813/" title="¿U‘技图书é¦? target="_blank">¿U‘技图书é¦?/a></li> <li><a href="/book/70492/" title="我要做阎¾|? target="_blank">我要做阎¾|?/a></li> <li><a href="/book/3538/" title="漫威太阳¼œ? target="_blank">漫威太阳¼œ?/a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/62775/" title="我当道士那些òq? target="_blank">我当道士那些òq?/a></li> <li><a href="/book/81514/" title="灑֎„收容所" target="_blank">灑֎„收容所</a></li> <li><a href="/book/81971/" title="万界圆梦å¸? target="_blank">万界圆梦å¸?/a></li> <li><a href="/book/83995/" title="我的钢铁战衣" target="_blank">我的钢铁战衣</a></li> <li><a href="/book/75875/" title="漫威里的德鲁ä¼? target="_blank">漫威里的德鲁ä¼?/a></li> <li><a href="/book/73193/" title="我有一座恐怖屋" target="_blank">我有一座恐怖屋</a></li> </ul> </div> <div id="tb5-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/51059/" title="驭房有术" target="_blank">驭房有术</a></li> <li><a href="/book/79604/" title="废土崛è“v" target="_blank">废土崛è“v</a></li> <li><a href="/book/77824/" title="å½Þp§†ä¸–界旅行å®? target="_blank">å½Þp§†ä¸–界旅行å®?/a></li> <li><a href="/book/58268/" title="末世之全能大å¸? target="_blank">末世之全能大å¸?/a></li> <li><a href="/book/83995/" title="我的钢铁战衣" target="_blank">我的钢铁战衣</a></li> <li><a href="/book/23365/" title="希灵帝国" target="_blank">希灵帝国</a></li> <li><a href="/book/81514/" title="灑֎„收容所" target="_blank">灑֎„收容所</a></li> <li><a href="/book/70194/" title="九星毒奶" target="_blank">九星毒奶</a></li> <li><a href="/book/78214/" title="真实末日游戏" target="_blank">真实末日游戏</a></li> <li><a href="/book/70492/" title="我要做阎¾|? target="_blank">我要做阎¾|?/a></li> <li><a href="/book/81366/" title="我的一天有48ž®æ—¶" target="_blank">我的一天有48ž®æ—¶</a></li> <li><a href="/book/3538/" title="漫威太阳¼œ? target="_blank">漫威太阳¼œ?/a></li> <li><a href="/book/84367/" title="å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{" target="_blank">å½Þp§†ä¸–界诸天大ä{</a></li> <li><a href="/book/62075/" title="深夜书屋" target="_blank">深夜书屋</a></li> <li><a href="/book/86681/" title="诸天万界¼œžé¾™˜q›åŒ–¾pȝ»Ÿ" target="_blank">诸天万界¼œžé¾™˜q›åŒ–¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/62775/" title="我当道士那些òq? target="_blank">我当道士那些òq?/a></li> <li><a href="/book/61458/" title="ítæ˜Ÿ" target="_blank">ítæ˜Ÿ</a></li> <li><a href="/book/5428/" title="末世大回ç‚? target="_blank">末世大回ç‚?/a></li> <li><a href="/book/81846/" title="电媄世界的旅è€? target="_blank">电媄世界的旅è€?/a></li> <li><a href="/book/83955/" title="我在末世捡空æŠ? target="_blank">我在末世捡空æŠ?/a></li> </ul> </div> <span><a href="/wangyouxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…­ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">¿U‘å‰ò灵异ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc6-1" onclick="ChangeDateTab('6','1')">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc6-2" onclick="ChangeDateTab('6','2')">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc6-3" onclick="ChangeDateTab('6','3')">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb6-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/book/55919/" title="¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯? target="_blank">¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/57914/" title="¾|‘游之召唤王" target="_blank">¾|‘游之召唤王</a></li> <li><a href="/book/65063/" title="蜀å±? target="_blank">蜀å±?/a></li> <li><a href="/book/65219/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/16786/" title="¾|‘游之纵横天ä¸? target="_blank">¾|‘游之纵横天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/72265/" title="联盟之魔王系¾l? target="_blank">联盟之魔王系¾l?/a></li> <li><a href="/book/56552/" title="英雄联盟之决胜巅å³? target="_blank">英雄联盟之决胜巅å³?/a></li> <li><a href="/book/65089/" title="­‘…çñ”ç›—è´¼" target="_blank">­‘…çñ”ç›—è´¼</a></li> <li><a href="/book/181/" title="­‘³çƒçš‡å¸" target="_blank">­‘³çƒçš‡å¸</a></li> <li><a href="/book/1768/" title="天才后卫" target="_blank">天才后卫</a></li> <li><a href="/book/63526/" title="­‘…çñ”锋暴" target="_blank">­‘…çñ”锋暴</a></li> <li><a href="/book/5171/" title="¼œžçñ”英雄" target="_blank">¼œžçñ”英雄</a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> <li><a href="/book/62296/" title="天选者游æˆ? target="_blank">天选者游æˆ?/a></li> <li><a href="/book/126/" title="暴怒公ç‰? target="_blank">暴怒公ç‰?/a></li> <li><a href="/book/79489/" title="¾l¿èŒµå‚»è…°" target="_blank">¾l¿èŒµå‚»è…°</a></li> </ul></div> <div id="tb6-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/65219/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> <li><a href="/book/76202/" title="联盟之䄦å…늳»¾l? target="_blank">联盟之䄦å…늳»¾l?/a></li> <li><a href="/book/82470/" title="½‹®å›ç‹‚锋之上帝之å­? target="_blank">½‹®å›ç‹‚锋之上帝之å­?/a></li> <li><a href="/book/55919/" title="¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯? target="_blank">¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯?/a></li> <li><a href="/book/6554/" title="枪械ä¸Õd®°" target="_blank">枪械ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/book/61411/" title="天行" target="_blank">天行</a></li> <li><a href="/book/65089/" title="­‘…çñ”ç›—è´¼" target="_blank">­‘…çñ”ç›—è´¼</a></li> <li><a href="/book/81771/" title="文明之万界领ä¸? target="_blank">文明之万界领ä¸?/a></li> <li><a href="/book/5476/" title="战神领主" target="_blank">战神领主</a></li> <li><a href="/book/91756/" title="从现在开始当ç”ïL¥ž" target="_blank">从现在开始当ç”ïL¥ž</a></li> <li><a href="/book/83812/" title="¾|‘游之止戈三å›? target="_blank">¾|‘游之止戈三å›?/a></li> <li><a href="/book/81313/" title="亏成首富从游戏开å§? target="_blank">亏成首富从游戏开å§?/a></li> <li><a href="/book/65063/" title="蜀å±? target="_blank">蜀å±?/a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/116175/" title="轮回大劫ä¸? target="_blank">轮回大劫ä¸?/a></li> </ul></div> <div id="tb6-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/4695/" title="重生之最强剑¼œ? target="_blank">重生之最强剑¼œ?/a></li> <li><a href="/book/78614/" title="峡谷正能é‡? target="_blank">峡谷正能é‡?/a></li> <li><a href="/book/58788/" title="我的íw«ä½“有bug" target="_blank">我的íw«ä½“有bug</a></li> <li><a href="/book/6554/" title="枪械ä¸Õd®°" target="_blank">枪械ä¸Õd®°</a></li> <li><a href="/book/83752/" title="苍青之剑" target="_blank">苍青之剑</a></li> <li><a href="/book/81917/" title="吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l? target="_blank">吃鸡之无限升¾U§ç³»¾l?/a></li> <li><a href="/book/85946/" title="从现在开始当渣男" target="_blank">从现在开始当渣男</a></li> <li><a href="/book/81771/" title="文明之万界领ä¸? target="_blank">文明之万界领ä¸?/a></li> <li><a href="/book/87544/" title="我能无限释放大招" target="_blank">我能无限释放大招</a></li> <li><a href="/book/82470/" title="½‹®å›ç‹‚锋之上帝之å­? target="_blank">½‹®å›ç‹‚锋之上帝之å­?/a></li> <li><a href="/book/55919/" title="¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯? target="_blank">¾|‘游之最å¼ÞZ¼ è¯?/a></li> <li><a href="/book/82664/" title="我有一座末日城" target="_blank">我有一座末日城</a></li> <li><a href="/book/65219/" title="我的皮肤强无æ•? target="_blank">我的皮肤强无æ•?/a></li> <li><a href="/book/59167/" title="领主之兵伐天ä¸? target="_blank">领主之兵伐天ä¸?/a></li> <li><a href="/book/82497/" title="莽穿异世ç•? target="_blank">莽穿异世ç•?/a></li> <li><a href="/book/116175/" title="轮回大劫ä¸? target="_blank">轮回大劫ä¸?/a></li> <li><a href="/book/82126/" title="英雄联盟之缔造王æœ? target="_blank">英雄联盟之缔造王æœ?/a></li> <li><a href="/book/71027/" title="¾|‘游之白骨大åœ? target="_blank">¾|‘游之白骨大åœ?/a></li> <li><a href="/book/76202/" title="联盟之䄦å…늳»¾l? target="_blank">联盟之䄦å…늳»¾l?/a></li> <li><a href="/book/65429/" title="后卫之王" target="_blank">后卫之王</a></li> </ul></div> <span><a href="/kehuanxiaoshuo/">更多</a></span> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬ä¸ƒä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="aTD_L"/> </td> <td class="aTB" align="middle"> <span class="btitle">全本ž®è¯´æŽ¨èæŽ’è¡Œæ¦?/span> </td> <td valign="bottom"> <div class="aTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="aTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc11-1" onclick="ChangeDateTab(11,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc11-2" onclick="ChangeDateTab(11,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc11-3" onclick="ChangeDateTab(11,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb11-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul></div> <div id="tb11-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> <div id="tb11-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"></ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--˜q™é‡Œæ˜¯ç¬¬å…«ä¸ª!--> <table class="tbo" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="235"> <tbody> <tr> <td valign="bottom"> <div class="yTD_L"/> </td> <td class="yTB" align="middle"> <span class="btitle">所有小说推荐排行榜</span> </td> <td valign="bottom"> <div class="yTD_R"/> </td> </tr> <tr> <td class="yTD" valign="top" colspan="3"> <table class="tbi" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <th class="tdpc">排名</th> <th class="tdpr" align="right" colspan="2"> <span class="ck1" id="tbc12-1" onclick="ChangeDateTab(12,1)">æ€?/span> <span class="ck2" id="tbc12-2" onclick="ChangeDateTab(12,2)">æœ?/span> <span class="ck2" id="tbc12-3" onclick="ChangeDateTab(12,3)">å‘?/span> </th> </tr> </table> <div id="tb12-1" style="height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/44040/" title="我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢" target="_blank">我的¾lè‰²¾ŸŽå¥³æˆ¿å®¢</a></li> <li><a href="/book/57235/" title="åŒÀL­¦å…늎‹" target="_blank">åŒÀL­¦å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/5549/" title="全职法师" target="_blank">全职法师</a></li> <li><a href="/book/38186/" title="逍遥å…늎‹" target="_blank">逍遥å…늎‹</a></li> <li><a href="/book/551/" title="极品透视" target="_blank">极品透视</a></li> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/3958/" title="校花的脓íw«é«˜æ‰? target="_blank">校花的脓íw«é«˜æ‰?/a></li> <li><a href="/book/8855/" title="赘婿" target="_blank">赘婿</a></li> <li><a href="/book/2940/" title="都市奇门åŒÕdœ£" target="_blank">都市奇门åŒÕdœ£</a></li> <li><a href="/book/61964/" title="æîC¼¼å¯’光遇骄é˜? target="_blank">æîC¼¼å¯’光遇骄é˜?/a></li> <li><a href="/book/76157/" title="都市极品åŒÈ¥ž" target="_blank">都市极品åŒÈ¥ž</a></li> <li><a href="/book/1852/" title="最强狂å…? target="_blank">最强狂å…?/a></li> <li><a href="/book/5478/" title="完美世界" target="_blank">完美世界</a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/62027/" title="仙帝归来" target="_blank">仙帝归来</a></li> <li><a href="/book/62868/" title="明朝败家å­? target="_blank">明朝败家å­?/a></li> <li><a href="/book/10123/" title="ž®†å¤œ" target="_blank">ž®†å¤œ</a></li> <li><a href="/book/51840/" title="¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰? target="_blank">¾ŸŽå¥³æ€»è£çš„极品高æ‰?/a></li> <li><a href="/book/53725/" title="甜蜜婚ä×oåQšé™†ž®‘çš„åŒÈ¥žå¨‡å¦»" target="_blank">甜蜜婚ä×oåQšé™†ž®‘çš„åŒÈ¥žå¨‡å¦»</a></li> </ul></div> <div id="tb12-2" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/89952/" title="校园全能王牌ž®‘女" target="_blank">校园全能王牌ž®‘女</a></li> <li><a href="/book/78560/" title="娘娘又打¾˜ÖMº†é™›ä¸‹çš„醋å? target="_blank">娘娘又打¾˜ÖMº†é™›ä¸‹çš„醋å?/a></li> <li><a href="/book/72417/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšå‹z¾BOSSåQŒæ”¾è‚†æ’©" target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšå‹z¾BOSSåQŒæ”¾è‚†æ’©</a></li> <li><a href="/book/75552/" title="冷魅军少åQšå‹¿æƒ¹ç‹‚枭帅å¦? target="_blank">冷魅军少åQšå‹¿æƒ¹ç‹‚枭帅å¦?/a></li> <li><a href="/book/79560/" title="全网都是我和影帝CP¾_? target="_blank">全网都是我和影帝CP¾_?/a></li> <li><a href="/book/3564/" title="乑֝¤å‰‘神" target="_blank">乑֝¤å‰‘神</a></li> <li><a href="/book/72345/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšç”·¼œžï¼Œä½ è¿‡æ? target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšç”·¼œžï¼Œä½ è¿‡æ?/a></li> <li><a href="/book/76183/" title="快穿病娇åQšæˆ‘的恶™ì”宿ä¸? target="_blank">快穿病娇åQšæˆ‘的恶™ì”宿ä¸?/a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/77880/" title="农家ž®ç¦å¥? target="_blank">农家ž®ç¦å¥?/a></li> <li><a href="/book/76160/" title="¼œžåŒ»ç‹‚妻åQšå›½å¸ˆå¤§äººï¼Œå¤«äh又跑äº? target="_blank">¼œžåŒ»ç‹‚妻åQšå›½å¸ˆå¤§äººï¼Œå¤«äh又跑äº?/a></li> <li><a href="/book/5036/" title="儒道臛_œ£" target="_blank">儒道臛_œ£</a></li> <li><a href="/book/61836/" title="™ì…医們֟ŽåQšé€†å¤©å®å®è…šw»‘çˆ? target="_blank">™ì…医們֟ŽåQšé€†å¤©å®å®è…šw»‘çˆ?/a></li> <li><a href="/book/72430/" title="无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/893/" title="修罗武神" target="_blank">修罗武神</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> </ul></div> <div id="tb12-3" style="display: none;height:520px;"> <ul class="fen-top"> <li><a href="/book/78448/" title="快穿女配冷静ç‚? target="_blank">快穿女配冷静ç‚?/a></li> <li><a href="/book/34231/" title="九星éœæ€½“诀" target="_blank">九星éœæ€½“诀</a></li> <li><a href="/book/72345/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšç”·¼œžï¼Œä½ è¿‡æ? target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšç”·¼œžï¼Œä½ è¿‡æ?/a></li> <li><a href="/book/75921/" title="军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® " target="_blank">军婚100分:首席åQŒå¼ºåŠ¿å® </a></li> <li><a href="/book/72417/" title="å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšå‹z¾BOSSåQŒæ”¾è‚†æ’©" target="_blank">å¿«ç©¿¾pȝ»ŸåQšå‹z¾BOSSåQŒæ”¾è‚†æ’©</a></li> <li><a href="/book/79560/" title="全网都是我和影帝CP¾_? target="_blank">全网都是我和影帝CP¾_?/a></li> <li><a href="/book/89952/" title="校园全能王牌ž®‘女" target="_blank">校园全能王牌ž®‘女</a></li> <li><a href="/book/78560/" title="娘娘又打¾˜ÖMº†é™›ä¸‹çš„醋å? target="_blank">娘娘又打¾˜ÖMº†é™›ä¸‹çš„醋å?/a></li> <li><a href="/book/3564/" title="乑֝¤å‰‘神" target="_blank">乑֝¤å‰‘神</a></li> <li><a href="/book/76183/" title="快穿病娇åQšæˆ‘的恶™ì”宿ä¸? target="_blank">快穿病娇åQšæˆ‘的恶™ì”宿ä¸?/a></li> <li><a href="/book/3366/" title="¼œžé“丹尊" target="_blank">¼œžé“丹尊</a></li> <li><a href="/book/82862/" title="都市之不æ­Õd¤©ž®? target="_blank">都市之不æ­Õd¤©ž®?/a></li> <li><a href="/book/5036/" title="儒道臛_œ£" target="_blank">儒道臛_œ£</a></li> <li><a href="/book/98274/" title="重生逆袭åQšè¿™ä¸ªå­¦éœ¸ï¼Œæˆ‘罩äº? target="_blank">重生逆袭åQšè¿™ä¸ªå­¦éœ¸ï¼Œæˆ‘罩äº?/a></li> <li><a href="/book/72430/" title="无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ" target="_blank">无敌¼œžé¾™å…ÀLˆ¾pȝ»Ÿ</a></li> <li><a href="/book/77011/" title="别闹åQŒè–„先生åQ? target="_blank">别闹åQŒè–„先生åQ?/a></li> <li><a href="/book/120094/" title="药妃在上" target="_blank">药妃在上</a></li> <li><a href="/book/76098/" title="军少夜宠åQšå°ç”œå¦»åQŒä¹–åQ? target="_blank">军少夜宠åQšå°ç”œå¦»åQŒä¹–åQ?/a></li> <li><a href="/book/92323/" title="霍夫人是个小哭包" target="_blank">霍夫人是个小哭包</a></li> <li><a href="/book/40803/" title="万道剑尊" target="_blank">万道剑尊</a></li> </ul></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="footer"> <div class="footer_link"></div> <div class="footer_cont"> <script>footer();</script> </div> </div> </div> <a href="http://www.hvtpuqxd.buzz/"><span class="STYLE1">±±¾©pk10 ÎÈ׬</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.351033.tw">¹ÉƱ½»Ò×·ÑÓÃ</a> <a href="http://www.166457.tw">¸£²Ê¶«·½6 1×îпª½±</a> <a href="http://www.136683.tw">¹óÖÝʮһѡÎ忪½±½á¹û×ßÊÆͼһ¶¨Å£</a> <a href="http://www.320006.tw">½ðÅ£Åä×ʹÙÍø</a> <a href="http://www.748874.tw">±±¾©¿ì3¹Ù·½ÍøÕ¾</a> <a href="http://www.465815.tw">ÉϺ£¿ì3×îпª½±¶¨Å£</a> <a href="http://www.568491.tw">ÄþÏÄʮһѡÎ幺Âò</a> <a href="http://www.675581.tw">600067¸ö¹É×ÊÁϹÉƱÐÐÇéºÍѶÍø</a> <a href="http://www.606851.tw">Ͷ×ÊÀí²ÆÓÐÄÄЩÇþµÀ</a> <a href="http://www.355176.tw">ºÓ±±¿ìÈýºÍֵͼƬ</a> <a href="http://www.579988.tw">ÊÖ»úÓéÀÖµçÍæ³Ç</a> <a href="http://www.744698.tw">×îȨÍþµÄ²ÊƱÍøÕ¾</a> <a href="http://www.243478.tw">ʱʱ²Ê²ÊƱappÏÂÔØ</a> <a href="http://www.755717.tw">2013ÄêÅÅÁÐ5¿ª½±ºÅÂë</a> <a href="http://www.188069.tw">¹óÖÝʮһѡÎ忪½±ºÅÂë</a> <a href="http://www.113910.tw">×îжIJ©µÄÍøÖ·´óÈ«</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>